Palvelut

 • Koneurakointi
  • Pienten perustusten kaivuutyöt
  • Salaoja- ja sadevesijärjestelmät
  • Vesi- ja viemärijärjestelmät
  • Maakaapeloinnit (myös sähköalan työt kauttamme)
  • Pienien kivien ja kantojen poistot
  • Pienet maa-aineskuljetukset
 • Piharakentaminen ja vihertyöt
  • Kiveykset, soritukset, istutukset
  • Puut, pensaat, nurmikon istutus ja saneeraus
  • Kurtturuusujen poistot
  • Kantojyrsintä
 • Kiinteistönhoito
  • Lumityöt
  • Viheralueiden hoitotyöt
  • Muut pihojen hoitotyöt
 • Rakennustyöt
  • Rakennus- ja remontointityöt
 • Tekniset työt
  • Pienet huolto- ja asennustyöt